Reklama

QUATTROCENTO

termin stosowany w historii sztuki na określenie twórczości plastycznej powstającej w XV w. we Włoszech, obejmujący wczesny okres renesansu.

Reklama

Powiązane hasła:

PACHER, PACHER, BRUNELLESCHI Filippo, NANNI DI BANCO, MELOZZO, NAZAREŃCZYCY, MINO DA FIESOLE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama