Reklama

RZĄD TYMCZASOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

organ władzy, powstały 31 XII 1944 z przemianowania Pol. Komitetu Wyzwolenia Nar.; 4 I 1945 oficjalnie uznany przez władze ZSRR, a wkrótce potem Czechosłowacji i Jugosławii; celem tego manewru było ułatwienie w przejmowaniu władzy na wyzwolonych stopniowo terenach Polski przez rząd ulegający wpływom radzieckim i uniemożliwienie aktywności w kraju rządu RP na uchodźstwie; mimo werbalnych sprzeciwów W. Brytanii i USA; Rz.T. RP powstał z Edwardem Osóbką-Morawskim jako premierem oraz Władysławem Gomułką i Stanisławem Januszem jako wicepremierami; po konferencji moskiewskiej 17-21 VI 1945 podpisano porozumienie o przekształceniu R. T. RP w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej z wicepremierem Stanisławem Mikołajczykiem.

Reklama

Powiązane hasła:

, WARSZAWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama