"WACHLARZ"

kryptonim oddziału wydzielonego ZWZ-AK; tworzony od VIII 1941 na wsch. ziemiach Polski dla osłony przyszłego powstania; ok. 1000 żołnierzy; wykonał przeszło 100 dywersyjnych akcji antyniemieckich, jak wysadzenie torów kolejowych pod Mińskiem (V 1942) i Brześciem n. Bugiem (VIII 1942), odbicie więzienia w Pińsku (akcja por. J. Piwnika "Ponurego" I 1943); komendanci gł.: ppłk J. Włodarkiewicz "Darwicz", "Jan", ppłk R. Grocholski "Brochwicz", "Doktor"; na przełomie 1942/43 częściowo rozbity przez gestapo, III 1943 włączony do Kierownictwa Dywersji Komendy Gł. AK.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama