Reklama

ZWIĄZEK TROJNICKI

konspiracyjna organizacja młodzieży pol., zał. ok. 1857 w Kijowie; zrzeszał gł. młodzież uniwersytecką; celem - uwłaszczenie chłopów i pozyskanie ich do walki niepodległościowej; gł. działacze: W. Antonowicz, W. Milowicz, W. Henszel, L. Głowacki; część czł. walczyła w powstaniu styczniowym, część związała się z ukr. ruchem narodowym.

Reklama

Powiązane hasła:

BOBROWSKI Stefan,

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama