ARKADA

element konstrukcyjny w architekturze, połączenie górnych części dwóch filarów lub kolumn za pomocą łuku; w zależności od funkcji rozróżnia się a. konstrukcyjne (przenoszą obciążenia z wyższych partii budowli na filary lub kolumny) lub dekoracyjne; a. występują w krużgankach, akweduktach, loggiach.

Reklama

Powiązane hasła:

PERUWIAŃSKA SZTUKA, PARTÓW SZTUKA, OGRÓD SASKI, ARCHIWOLTA, BLENDA, JAN BAPTYSTA Z WENECJI, KRUŻGANEK, ŁUK TRIUMFALNY, PODCIENIA, ARKUS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama