Reklama

BELKOWANIE

w architektonicznych porządkach (w architekturze antycznej i w ich interpretacjach nowożytnych) zespół trzech poziomych elementów: architrawu, fryzu i gzymsu spoczywających na kolumnach (filarach, półkolumnach, pilastrach); proporcje i sposób ukształtowania tych trzech elementów charakteryzowały (wraz z kolumnami) poszczególne porządki architektoniczne.

Reklama

Podobne hasła:

  • KARIATYDA, podpora w formie kobiecej...
  • PERGOLA, budowla ogrodowa do podtrzymywania...
  • fryza, „fryzura”

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama