ANDERSON Lindsay

(1923-94)

reżyser angielski; krytyk, rzadziej aktor, realizator filmów dokumentalnych (nagrodzonych Oscarem i Grand Prix w Wenecji) i fabularnych; ostatni z brytyjskiego kina, współorganizator ruchu Free Cinema, wyrażającego radykalne nastroje wśród twórców kultury; od 1976 filmy fabularne zawierające bezkompromisową krytykę społeczną: Sportowe życie, If... (Grand Prix w Cannes), Szczęśliwy człowiek, Szpital Britannia, Sierpniowe wieloryby; 1966-67 kilkakrotnie przebywał w Polsce, m.in. reżyserując w warszawskim Teatrze Współcz. Nie do obrony i realizując film Raz... dwa... trzy... (o pracy Ludwika Sempolińskiego ze studentami PWST).

Reklama

Powiązane hasła:

FRIPP Robert, ANGIELSKI FILM, FREE CINEMA, McDOWELL, FREARS Stephen

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama