CYPRIAN Tadeusz

(1898-1979)

prawnik, fotografik; prof. uniw. w Poznaniu, 1945-46 przedstawiciel Polski na procesie norymberskim; autor książek o tym procesie, z dziedziny prawa karnego; nadto ok. 20 książek o fotografii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama