APOLLONIOS MOLON

(I w. p.n.e.)

grecki nauczyciel retoryki z Karii w Azji Mniejszej; autor podręcznika retoryki; mistrz i nauczyciel CezaraCycerona.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama