APOLLONIOS Z RODOS

(III w. p.n.e.)

grecki uczony, kierownik Biblioteki Aleksandryjskiej; autor eposu o wyprawie Argonautów, poematów o pochodzeniu miast, prac gramatycznych.

Reklama

Podobne hasła:

  • APOLLO, Pochodzenia greckiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama