Reklama

BAJRONIZM

tendencje literackie w okresie romantyzmu inspirowane życiem i twórczością ang. poety romantycznego George'a Byrona; wyróżnikiem b. jest postać wyobcowanego, zbuntowanego i tajemniczego bohatera oraz takie gatunki, jak powieść poetycka czy poemat dygresyjny; w lit. polskiej b. pojawił się m.in. w twórczości Mickiewicza (Giaur), Słowackiego (Beniowski).

Reklama

Powiązane hasła:

PUSZKIN, CHOŁONIEWSKI Stanisław

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama