BARANAUSKAS Antanas

pol. Antoni Baranowski (1835-1902)

biskup sejneński, wg własnego określenia pochodzenia litewskiego, narodowości polskiej; filolog, poeta tworzący w obu językach, autor inspirowanego poezją Mickiewicza poematu Oniksztyński Borek, pieśni, wierszy, a także prac z zakresu dialektologii litewskiej, filozofii i matematyki; zasłużony dla kultury obu narodów (atakowany po obu stronach przez ugrupowania nacjonalistyczne); ob. w Sejnach – fundacja jego imienia.

Reklama

Powiązane hasła:

BARANOWSKI Antoni, LITEWSKA LITERATURA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama