BARTHES Roland

(1915-80)

krytyk lit., socjolog i eseista franc., metodolog nauki, jeden z gł. przedstawicieli tzw. Nowej Krytyki we francuskim literaturoznawstwie; reprezentant szkoły strukturalno-semiotycznej w metodologii humanistyki; m.in. prace Le degré zéro de l'écriture, Mythologies i zbiór esejów Mit i znak.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama