Reklama

BYRON George

(1788-1824)

Reklama

poeta angielski pochodzący z rodziny arystokratycznej; jego życie i śmierć (w lazarecie w Missolonghi, gdy udawał się z pomocą greckim powstańcom) na równi z twórczością uczyniły go wzorem romantycznego bohatera; począwszy od Wędrówek Child Harolda (1812), poprzez Giaura, Korsarza i nie ukończonego Don Juana sławił w swojej poezji bohatera wyobcowanego, dumnego, obciążonego jakąś tajemniczą winą z przeszłości, ale gotowego do poświęceń i ryzykownych czynów dla innych (w historii lit. określany jako typ bohatera bajronicznego); B. oddziałał bardziej na poezję europejską (w tym romantyków polskich) aniżeli we własnym kraju, gdzie wyżej ceni się innych romantyków.

Powiązane hasła:

KRÁSNOHORSKÁ, TOMASZEWSKI BOŃCZA, DON JUAN, ANGIELSKA LITERATURA, TEATR LABORATORIUM, BAJRONIZM, DEKADENTYZM, DELACROIX Eugne, POWIEŚĆ, FRISZMAN David

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama