Reklama

DYWAN

(lit.)

zbiór utworów jednego poety w literaturach krajów muzułmańskich: arabskiej, tureckiej, perskiej; obejmuje kasydy, gazele, rubajaty i inne wiersze (z pominięciem większych poematów); współcześnie pojęcie rozszerzone na poezję określonego kraju lub epoki, równoważne z antologią.

Reklama

Powiązane hasła:

NAWOI, NASER-E, DŻAMI NURADDIN, MUTANABBI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama