MANUEL

Niklaus, zw. Deutsch (ok. 1484-1580)

Reklama

malarz i poeta szwajcarski; od 1519 zaangażowany w ruchu reformacji (m.in. misje polityczne, wierszowane pamflety przeciw papiestwu); malował obrazy ołtarzowe (Demony dręczą św. Antoniego), później podejmował humanistyczne tematy mitologiczno-alegoryczne (Sąd Parysa); tworzył też rysunki i drzeworyty przedstawiając realistyczne sceny rodzajowe (Chłopi wieszają handlarza odpustami); jego twórczość pozostawała w kręgu tradycji późnego gotyku i wczesnego renesansu (budowa postaci, pejzaż, żywe kolory).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama