Reklama

CERCLE ET CARRÉ

międzynarodowe ugrupowanie artystyczne zał. 1930 w Paryżu (M. Seuphor i J. Torres-Garcia); zrzeszało ponad 80 artystów, gł. przedstawicieli abstrakcjonizmu (m.in. W. Kandinsky, T. van Doesburg, Le Corbusier, F. Léger, P. Mondrian, H. Stażewski, W. Strzemiński, S. Taeuber-Arp); wydano 3 numery pisma "Cercle et Carré", urządzono wystawę; grupa rozpadła się po roku, większość jej czł. weszła w skład nowego ugrupowania Abstraction-Création.

Reklama

Powiązane hasła:

ÉCOLE DE PARIS, TAEUBER-ARP

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama