DELAUNAY-TERK Sonia

(1885-1979)

żona Roberta, malarka francuska pochodzenia ukraińskiego. Po studiach w Petersburgu i Karlsruhe zamieszkała w Paryżu. Początkowo pod silnym wpływem P. Gauguina i van Gogha, potem tworzyła kompozycje abstrakcyjne o zrytmizowanych układach barwnych (Bal Bullier, Poezja pociągu transsyberyjskiego, Pryzmaty elektryczne); wraz z mężem podjęła problematykę symultanizmu. Zajmowała się też projektowaniem wzorów tkanin oraz kostiumów teatralnych, ceramiką, wykonywała wielkie malowidła ścienne (na Wystawę Światową w Paryżu 1937).

Reklama

Podobne hasła:

  • SONIA, Rosyjskie zdrobnienie...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama