HAUSMANN

Raoul (1886-1970)

Reklama

austriacki malarz i fotograf. Początkowo tworzył w duchu futuryzmu, potem dadaizmu (1918 założył berliński ośrodek dadaistyczny). Od ok. 1920 zainteresował się fotografią i stał się prekursorem fotomontażu, tworząc wiele prac w tej technice (Tatlin w domu); także obiekty trójwymiarowe montowane z gotowych przedmiotów (Mechaniczna głowa, Duch naszego czasu). W 1933 z przyczyn politycznych porzucił Niemcy, mieszkał kolejno w Hiszpanii i Francji. Do końca życia pozostał wierny dadaizmowi, organizował wystawy dadaistów, m.in. w Amsterdamie, tworzył poezję optofonetyczną (oderwane litery złożone w oryginalnym układzie typograficznym).

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama