REYNOLDS

Joshua, sir (1723-92)

Reklama

malarz ang., teoretyk sztuki, jeden z najwybitniejszych portrecistów eur.; studiował we Włoszech dzieła dawnych mistrzów (1749-52), skąd wyniósł przekonanie o wartości i ponadczasowości pierwiastków klasycznych, które w swych dziełach łączył z wnikliwą analizą psychologiczną modela oraz swobodą romantyzmu; do portretów wprowadzał pejzaż w tle, operował śmiałymi zestawieniami kolorów i światłocieniem (Nelly O'Brien, Lady Crosby, Autoportret, Portret Komandora); malował też obrazy hist., mitologiczne i pejzaże; 1768-90 prezes Królewskiej Akad. Sztuki w Londynie; 1769 uzyskał godność szlachecką i został mianowany nadwornym malarzem króla Jerzego III; wywarł wielki wpływ na malarstwo ang. XVIII w.

Powiązane hasła:

LAWRENCE, TATE GALLERY, ANGIELSKA SZTUKA, KLASYCYZM W SZTUCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama