Reklama

"BLOK"

grupa artystów awangardowych gł. kubistów, suprematystów i konstruktywistów, zał. 1924 w Warszawie; 1924 m.in. H. Berlewi, W. Kajruksztis, K. Kobro, K. Kryński, E. Miller, H. Stażewski, W. Strzemiński, M. Szczuka, T. Żarnowerówna, później dołączyli: J. Golus, M. Nicz-Borowiak, A. Rafałowski, Sz. Syrkus; zgrupowani w B. malarze, architekci, literaci o poglądach lewicowych głosili nierozdzielność zagadnień sztuki i problemów społ., postulat użyteczności sztuki i jej dostępności dla szerokich warstw społeczeństwa; byli zwolennikami sztuki niefiguralnej, dążyli do prostoty i racjonalności formy; inspirację stanowiły osiągnięcia techniki, miasto, nowe wyroby przemysłowe; organizowano wystawy, wydawano czasopismo "Blok"; grupa rozpadła się 1926, część członków przeszła do ugrupowania Praesens.

Reklama

Powiązane hasła:

SUPREMATYZM, STRZEMIŃSKI, BERLEWI Henryk, PRAESENS, POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, ŻARNOWERÓWNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama