Reklama

BRZOZOWSKI Tadeusz

(1918-87)

malarz; studia w krakowskiej ASP; w czasach okupacji występy w konspiracyjnym teatrze T. Kantora; czł. grupy Młodych Plastyków, współzał. reaktywowanej po wojnie Grupy Krakowskiej; od 1955 mieszkał w Zakopanem, wykładowca i dyr. liceum im. A. Kenara, także praca dydaktyczna na Politechnice Krakowskiej, w ASP w Krakowie, w Poznaniu. Malował obrazy o zwartej, wyrazistej formie, w których poruszał problemy człowieka uwikłanego w konflikty, miotającego się pomiędzy sprawami wielkimi a błazeństwami (Prorok, cykl Balet); pod koniec lat 50. wypracował własną odmianę abstrakcji organicznej wywodzącą się z surrealizmu i ekspresjonizmu (Siurpryza, Pludry, Dygi, Imperatryca); w ostatnich latach życie podejmował tematykę rel. (Głowa Chrystusa); nadto liczne rysunki, akwarele, polichromie (kośc. w Głogówku i Imielnie), projekty gobelinów (gmach Filharmonii Bydgoskiej), witraży (kośc. Misjonarzy na Olczy w Zakopanem), scenografie i kostiumy teatralne; z 380 obrazów namalowanych 1944-87, w zagranicznych muzeach i kolekcja prywatnych znajduje się 140 jego prac (m.in. w Guggenheim Museum i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Vatican Museum, Stedelijk Museum w Amsterdamie).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945, GRUPA KRAKOWSKA, PAPUZIŃSKI, POLSKA. SZTUKA. SZTUKA PO 1945

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama