AUBER François

(1782-1871)

francuski kompozytor; jeden z najwybitniejszych we Francji przedstawicieli wielkiej opery hist. i komicznej; jego kompozycje wpłynęły w pewnym stopniu na estetykę G. Rossiniego i R. Wagnera; autor 47 oper, m.in. Niema z Portici (1830 jej wystawienie stało się bezpośrednim impulsem wybuchu antyholenderskiego powstania w Belgii), Murarz i ślusarz, Fra Diavolo, Spółka z szatanem; ze względu na narodowe i patriotyczne pierwiastki władze zaborcze zakazywały wystawiania oper A. na ziemiach polskich.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama