Reklama

AUSTRALIJSKA MUZYKA

(muz. 1)

ludowa jest nader prymitywna (jedynie melodie o trójdźwiękowym ambitusie, naśladowanie głosów zwierzęcych); pieśni ludności tubylczej (aborygenów) towarzyszą codziennym zajęciom: polowaniu, zbieractwu; dla instrumentarium charakterystyczne są potężne drewniane lub trzcinowe tuby; liczne idiofony (zderzane i grzechotki); wśród aerofonów wolnych - gruchawki z nasion.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama