DOLMETSCH Arnold

(1858-1940)

angielski muzyk i budowniczy instrumentów, z pochodzenia Szwajcar; zajmował się precyzyjną rekonstrukcją starych instrumentów (gł. skrzypiec i wiol); 1925 organizator festiwalu muzyki dawnej w Haslemere, 1929 zał. własnej fundacji wspierającej studia źródłowe i interpretatorskie nad muzyką renesansubaroku; autor cenionych studiów i podręczników z tej dziedziny.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama