VIOLA DA BRACCIO

instrument z grupy chordofonów smyczkowych; pudło rezonansowe zbliżone kształtem do pudła skrzypiec, odziedziczone po lirze da braccio; 4 struny, strojone w kwintach, biegną nad podstrunnicą bez progów; nawinięte na kołki umieszczone w komorze ze ślimakiem; grający trzyma instrument na przedramieniu, stąd nazwa (wł. braccio = ramię), nie przyciskając go brodą (jak w przypadku skrzypiec); kolejne ogniwo rozwojowe violi, dające początek skrzypcom, altówce, wiolonczeli.

Reklama

Powiązane hasła:

VIOLA, WIOLONCZELA, ALTÓWKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama