BODROG KERESZTURSKA KULTURA

kultura rozwijająca się w 1. poł. IV tysiąclecia p.n.e. we wsch. części Węgier i w Siedmiogrodzie (także niewielka enklawa w okolicach Krakowa); ludność b.k. zamieszkiwała niewielkie osady wiejskie, zajmowała się produkcją przedmiotów miedzianych i złotych w oparciu o złoża z terenu Słowacji i Transylwanii; duża różnorodność wyposażenia grobów świadczy o zróżnicowanej strukturze społecznej; nazwa od msc. Bodrogkeresztdr na Węgrzech.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama