DOBRZYCKI Jerzy

(1900-72)

historyk sztuki; od 1917 w Legionach Pol., współorganizator plebiscytów na Górnym Śląsku, uczestnik III powstania śląskiego; później kustosz muzeów krakowskich, 1936 inicjator konkursu szopek krakowskich, Lajkonika; podczas II woj. świat. dyr. Liceum Pol. w Bukareszcie; po wojnie dyr. Muzeum Hist. m. Krakowa; autor m.in. Dawne warownie Krakowa, Kraków klejnot Polski.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama