HOMILETYKA

kaznodziejstwo

nauka określająca zasady komponowania i wygłaszania kazań; odmiana sztuki oratorskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

MACHARSKI, TEOLOGIA, KAZNODZIEJSTWO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama