PRZYBYLSKI

Ryszard (ur. 1928)

krytyk i historyk lit. polskiej i ros.; podejmuje próby przewartościowań tradycji klasycyzującej; rozprawa Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, tomu Co to jest klasycyzm; szkice o Dostojewskim, Mandelsztamie, Iwaszkiewiczu, Słowackim, Szopenie, o starości Baśń zimowa, a także z dziejów duchowości wczesnego chrześcijaństwa, pamiętnik czasu zaprzeszłego Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama