SIMON

Ludwik (1904-43)

historyk teatru, jeden z pionierów naukowej teatrologii w Polsce; autor cennych opracowań źródłowych m.in.: Spis przedstawień zespołu "Reduty" w ciągu dziesięciu lat 1919-1929, Dykcjonarz teatrów polskich czynnych od czasów najdawniejszych aż do r. 1863, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939 (pozostawiona w rękopisie w PAU).

Reklama

Podobne hasła:

  • SIMON, Claude (1913-2005)
  • SIMON, Herbert Alexander (1916-2001)...
  • SIMON, Michel (1895-1975)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama