CHARPENTIER Marc-Antoine

(ok. 1650-1704)

kompozytor franc., związany gł. z ośrodkami muzyki w Paryżu (m.in. z Ste Chapelle); krótko współpracował z trupą teatralną Moliera; autor licznych kantat i oper oraz dzieł religijnych; przeniósł do muzyki franc. formę oratorium.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama