DRACZ Iwan

(ur. 1936)

poeta ukraiński, polityk; 1989-92 przew. Narodowego Ruchu Ukrainy na rzecz Przebudowy, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy; autor refleksyjnych poematów i wierszy o tematyce współczesnej (Soniasznyk, Protuberancje sercia), nawiązujących do rodzimego folkloru i ukraińskiej tradycji poetyckiej; przekłady poezji pol. (J. Słowacki, A. Mickiewicz); scenariusze filmowe, eseistyka literacka.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama