BOFFRAND Gabriel Germain

(1667-1754)

francuski architekt, rzeźbiarz i teoretyk architektury; projektant paryskich pałaców: Tourcy, Amelot, Montmorency, wnętrza w stylu rokokowym w Hôtel de Soubise; jako nadworny architekt księcia Leopolda Lotaryńskiego zaprojektował pałac w Lunéville i kaplicę; czł. Académie Royal d'Architecture; autor traktatu Livre d'architecture.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama