APPIA Adolphe

(1862-1928)

szwajc. scenograf, teoretyk teatru, reżyser; autor projektów scenograficznych nowatorsko eksponujących rolę światła jako ważnego środka wyrazu artystycznego; komponował dekoracje z prostych geometrycznych form (bryły, schody, pochylnie, podesty); nieruchomą przestrzeń sceniczną związał z ruchem postaci, muzyką i światłem; prace teoretyczne Die Musik und die Inszenierung, Dzieło sztuki żywej; inscenizacje oper (m.in. Tristan i Izolda R. Wagnera).

Reklama

Powiązane hasła:

TEATR, REFORMA TEATRU

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama