BARBA Eugenio

(ur. 1936)

włoski reżyser i teoretyk teatru; 1961-63 współpracownik Teatru Laboratorium i popularyzator koncepcji teatru J. Grotowskiego (autor pierwszej analitycznej książki o Teatrze Laboratorium Alla ricerca del teatro perduto oraz wyboru wypowiedzi J. Grotowskiego, zebranych w tomie Towards a Poor Theatre); od 1980 organizator międzynar. warsztatów antropologii teatr. (ISTA).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama