BOROWSKI

Henryk (1910-91)

aktor teatralny; wychowanek Zelwerowicza, absolwent Inst. Sztuki Teatralnej w Warszawie; przed wojną na scenach Wilna, Lwowa, Łodzi i krótko Warszawy; podczas okupacji czł. ruchu oporu, uczestnik powstania warszawskiego; po wojnie początkowo związany z Teatrem Wojska Polskiego i Teatrem Kameralnym w Łodzi (m.in. Dugen w Uczniu diabła, Stach w Krakowiakach i góralach, Jagon w Otellu, Luciusz w Igraszkach z diabłem); od 1949 w Teatrze Współczesnym w Warszawie, m.in. Lewis w Zwykłej sprawie, Peters w Niemcach, Weller Martin w sztuce Remi-Dżin (w parze z B.Kraftówną), Firs w Wiśniowym sadzie, red. Kubicki w Domku z kart, Pigwa w Śnie nocy letniej, prof. Strawiński w Mistrzu i Małgorzacie; epizodyczne role w filmie i telewizji; nadto praca pedagogiczna w łódzkiej szkole filmowej i warszawskiej PWST.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama