BREAD AND PUPPET THEATRE

amerykański zespół teatralny, zał. 1962 w Nowym Jorku i kierowany przez Petera Schumanna; tworzy spektakle z wykorzystaniem lalek wielkości od kilku cm do 5,5 m oraz masek; reprezentuje ideę integracji sztuki i życia, czemu służy np. rytuał dzielenia się chlebem z widzami (stąd nazwa zespołu), bezpłatne występy, warsztaty plastyczne, praca z dziećmi; podejmuje często problemy współczesnego świata (wojna w Wietnamie, dyskryminacja rasowa, niszczenie środowiska naturalnego, agresja w Kambodży); ujęta moralitetowo akcja oparta jest na prostych symbolach, archetypach, wątkach zaczerpniętych z Biblii i obrzędów chrześcijańskich, mitów, baśni braci Grimm; lalki i maski projektu P. Schumanna, jak w commedii dell'arte, ucieleśniają konkretne cechy i postawy, tworząc stale rosnący zestaw postaci i symboli teatru; m.in. spektakle: Wołanie ludu o mięso, Wielki wojownik, Pożegnanie z matką, Christmas Story; teatr występował wielokrotnie w Europie (w tym kilka razy w Polsce).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama