BULWAROWE TEATRY

początkowo nazwa teatrów prywatnych, zakładanych po 1790 na przedmieściach Paryża, w których wystawiano gł. melodramaty; w 1. poł. XIX wieku wprowadzono do repertuaru dramaty romantyczne; w 2. poł. XIX w. rozkwit wodewilu, pojawienie się pantomimy; od 2. poł. XX w. nazwa teatru o repertuarze rozrywkowym.

Reklama

Powiązane hasła:

LEMAÎTRE, KARTEL CZTERECH

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama