ANDRZEJEWSKI Jerzy

(1909-83)

Reklama

powieściopisarz, nowelista, publicysta; początkowo pod wpływem katolickiej doktryny moralnej (debiutanckie opowiadanie Kłamstwo, 1932); 1935-37 współpracownik tygodnika , w pierwszych latach po wojnie aktywny zwolennik lewicy; 1955 jego opowiadanie Złoty lis stanowiło pierwszy wypadek odejścia od socrealizmu w oficjalnej publikacji; następnie działacz opozycji demokr. (1976 współzałożyciel KOR-u); w twórczości problematyka moralna, poszukiwanie trwałych wartości duchowych, tragizm losu jednostki na tle zawirowań historii; analiza mechanizmów władzy, nierzadko groteskowe spojrzenie na świat, po 1956 wyraźne wpływy egzystencjalizmu; powieści: Ład serca, Popiół i diament, Ciemności kryją ziemię, Bramy raju, Idzie skacząc po górach, opowiadania Teraz na ciebie zagłada, dzienniki lit. Z dnia na dzień, powieść eksperymentalna Miazga, zawierająca obraz pol. środowisk artystycznych i politycznych lat 1960. i 70.

Powiązane hasła:

WELSH, , POLSKA. LITERATURA. 1918-39, ZEGALSKI, LISOWSKI, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, TAUSCHINSKI, , TEATR NOWY w Łodzi,

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama