BALIŃSKI Stanisław

(1899-1984)

poeta z kręgu grupy Skamander, nowelista i tłumacz; 1922-39 pracownik MSZ, w czasie wojny urzędnik pol. rządu emigracyjnego w Paryżu i w Londynie, gdzie mieszkał po wojnie; utwory o charakterze nostalgiczno-wspomnieniowym, m.in. zbiory wierszy Wieczór na Wschodzie, Wiersze emigracyjne; zbiory nowel Miasto księżyców, Talizmany i wróżby; tłumacz poezji ros. i angielskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama