BANDROWSKI-KADEN Juliusz

właśc. Bandrowski J. ps. J. Kaden (1885-1944)

prozaik, publicysta, organizator życia lit.; od 1914 związany z Legionami J. Piłsudskiego (m.in. adiutant Marszałka i kronikarz I Brygady), twórca ich legendy, a zarazem krytyk mechanizmów polit. opartych na tej legendzie; m.in. powieści polit. Generał Barcz, Czarne skrzydła, Mateusz Bigda, łączące wpływy naturalizmu i ekspresjonizmu oraz liryczne opowiadania autobiograficzne Miasto mojej matki. Nagrodzony państwową nagrodą lit., sekretarz Pol. Akademii Literatury, członek Pen Clubu. Zginął podczas powstania warszawskiego.

Reklama

Powiązane hasła:

KADEN-BANDROWSKI, BANDROWSKI Juliusz, BANDROWSKI Jerzy

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama