Reklama

KRUCZKOWSKI

Leon (1900-62)

Reklama

pisarz, związany z lewicą, współpracownik pism , "Sygnały"; w dwudziestoleciu międzywojennym czołowy przedstawiciel lewicowego nurtu w literaturze; uczestnik kampanii wrześniowej 1939, następnie w oflagu do 1945; autor m.in. powieści Kordian i cham, Pawie pióra, dramatów Niemcy, Pierwszy dzień wolności, zbiorów publicystyki i zbioru wierszy Młoty nad światem; 1949-56 prezes ZLP; nagrody państwowe 1950, 1955; międzynar. Leninowska Nagroda Pokoju 1953.

Powiązane hasła:

POLSKA. LITERATURA. 1918-39, KERÉNYI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama