"SILVA RERUM"

miesięcznik poświęcony bibliofilstwu i działalności antykwarycznej, dziejom drukarstwa, księgarstwa, bibliotekarstwa; wydawany w Krakowie 1925, 1927-28, 1930, 1938-39 przez Tow. Miłośników Książki; red.: W. Kluger, K. Piekarski, H. Zdzitowiecka-Jasieńska, K. Witkiewicz; niewielki nakład (ok. 400 egz.) i wyspecjalizowany krąg odbiorczy sprawiały, iż pismo stale borykało się z trudnościami finansowymi; 1981 z inicjatywy T. Ulewicza i W. Berbelickiego starano się wskrzesić tradycje pisma, wydając "S.R. Series Nova".

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama