Reklama

TABORSKI

Bolesław (ur. 1927)

poeta, krytyk literacki, tłumacz; od 1946 na emigracji w W. Brytanii, czł. grupy poetyckiej "Kontynenty"; zbiory wierszy Czasy mijania, Cisza traw, eseje o teatrze angielskim i odbiorze polskiego dramatu w krajach anglosaskich.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama