Reklama

"ZESZYTY LITERACKIE"

kwartalnik wydawany od 1983 w Paryżu, poświęcony gł. eseistyce i poezji, redagowany przez B. Toruńczyk; przedmiotem zainteresowań twórczość lit. w krajach Europy Środk., którą postrzega jako odrębną wspólnotę; wiele uwagi poświęcał ruchom dysydenckim; wśród współpracowników m.in. S. Barańczak, E. Bieńkowska, I. Brodski, W. Karpiński, P. Král, E. Kuryluk, Cz. Miłosz, T. Venclova, A. Zagajewski; nakładem "Z.L." ukazywały się również pozycje książkowe; od 1990 odrębna edycja w Warszawie (w ramach "Agory-Gazety"), stawiająca sobie za cel powstrzymanie ofensywy kultury masowej, upowszechnianie autentycznych wartości lit. oraz zbliżenie pol. kultury z Europą i USA; nakład 8 tys. egz. (1997).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama