akmeizm

kierunek poezji ros. wlatach 20. XX w., który wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności iwyrazistości opisu. Poeci tworzący ugrupowanie akmeistów skupieni byli wokół istniejącego wPetersburgu Cechu Poetów. Gł. teoretykiem a. był N.S. Gumilow. Do ugrupowania należeli również A.Achmatowa i O. Mandelsztam. Nazwa a., wywodząca się od gr. akme - szczyt, miała oznaczać najwyższe cele twórczości, przyjęto ją w1911 r. na trzecim spotkaniu grupy wmieszkaniu Achmatowej. Celem a., wodróżnieniu od futuryzmu, który również występował przeciwko symbolizmowi, nie była zupełna zmiana techniki poetyckiej, ale bardzo precyzyjne ijednoznaczne użycie słowa. Wobrębie a. zarysowały się różne tendencje, które określa się jako neoklasycyzm, adamizm, klaryzm.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama