Reklama

ZYMAZA

występujący w drożdżach zespół enzymów katalizujących fermentację alkoholową; pod wpływem z. monosacharydy (glukoza, mannoza, fruktoza) ulegają przemianie na alkohol etylowy i dwutlenek węgla; nazwa nadana 1903 przez E. Büchnera.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama