Reklama

AJDUKIEWICZ Kazimierz

(1890-1963)

filozof i logik; prof. uniw. we Lwowie, Poznaniu i W-wie, czł. PAN i Akad. Finlandii; współtwórca szkoły lwowsko-warszawskiej; badał rolę języka w poznaniu, zajmował się również epistemologią, teorią i metodologią nauk; zwolennik radykalnego konwencjonalizmu, tj. tezy, że obraz świata zależny jest od obranej aparatury pojęciowej i reguł języka; Logiczne podstawy nauczania, Logika pragmatyczna, Język i poznanie.

Reklama

Powiązane hasła:

LWOWSKO-WARSZAWSKA SZKOŁA, ZNACZENIE, LINGWISTYKA MATEMATYCZNA, NEOPOZYTYWIZM, POLSKA. NAUKA. PO 1918, KONWENCJONALIZM, FILOZOFIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama