ALEKSANDER z Hales

(ok. 1180-1245)

teolog i filozof ang.; pierwszy franciszkanin, który kierował katedrą uniw. w Paryżu; łączył augustianizm z arystotelizmem; autor Summy teologicznej, cenionej jako podręcznik teologii.

Reklama

Powiązane hasła:

SZKOŁA FRANCISZKAŃSKA, HILEMORFIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama